پرینت 

دست غیب�? غیب امشب پرده از رخ برگر�?ت

نور او تا ماوراءالملک را در بر گر�?ت

روی ناپیدای خود را �?اش در آیینه دید

پرده چون ذات خدا را روی پیغمبر گر�?ت

منظر حسن خدا تابید در کلّ وجود

دل ز هر پیغمبری این دلربا منظر گر�?ت

توبۀ آدم نه تنها گشت با نامش قبول

سرگذشتی شد که عالم زندگی از سر گر�?ت

پیشتر از بامداد ه�?ده ماه ربیع

آ�?تابی در زمین از آسمان دل برگر�?ت

ذره‌ای از مهر رویش را چو بر آن بذل کرد

جلوه‌ای کرد و جهان را خسرو�? خاور گر�?ت

با تماسش ریگ صحرا را د�?ر نایاب کرد

با نگاهش از درون سنگ نخل�?‌ ‌تر گر�?ت

با غلامش می‌توان زر کرد کوه سنگ را

از گدایش می‌توان یک آسمان اختر گر�?ت

تا نگهدارد به دامان اختران خویش را

آسمان دست توسلّ سوی آن سرور گر�?ت

جرأت پرواز را با حضرتش از دست داد

گرچه جبریل از ملایک اوج بالاتر گر�?ت

معجز پیغمبران در پ��جۀ سلمان اوست

زهد عیسی در کلاس درس او بوذر گر�?ت

مرتضی در بدر یاری از رسول‌الله خواست

مصط�?ی در �?تح خیبر دامن حیدر گر�?ت

با دم او «لا�?تی الا علی» جبریل گ�?ت

با دعای او علی شمشیر از داور گر�?ت

با رخ زهرای او چشم ملایک نور یا�?ت

از دم داماد او جبریل بال و پر گر�?ت

یک نگه در �?تح خیبر بر علی کرد و علی

با دو انگشت یداللهی در از خیبر گر�?ت

ذکر بر لعل لبش پیش از ولادت بوسه زد

حمد از �?یض دهانش روح بر پیکر گر�?ت

گوهری یکدانه در انوار حق پوشیده بود

«رحمةٌ للعالمین» شد، از خدا «کوثر» گر�?ت

آسمان تا با بلالش لا�? یک رنگی زند

صبح�? خلقت، آبرو از رنگ نیلو�?ر گر�?ت

باغ جنّت بود از اوّل عاشق مقداد او

کز خدا بر دامن خود این‌همه زیور گر�?ت

باید از آیات قرآنش د�?ر�? توحید یا�?ت

باید از دریای نورش تا ابد گوهر گر�?ت

دانش عدل و مساوات و کمال و علم را

باید از این مکتب و از این پیام‌آور گر�?ت

نجل�? عمران با ید�? او قلب دریا را شکا�?ت

پور�? آذر با دم او لاله‌ از آزر گر�?ت

لحظه‌ای بگذاشت لب بر روی چشمان علی

چشم آن مولا ش�?ا در غزوه خیبر گر�?ت

نقش تصویر محمّد را میان جام دید

هر که از دست امیرالمؤمنین ساغر گر�?ت

یا محمّد ای وجودت «رحمة للعالمین»

ای که باغ رحمت از �?یض تو برگ و برگر�?ت

کیستی تو کز وصیّ‌ات ذات «رب العالمین»

«انّما» در شأن او �?رمود و انگشتر گر�?ت

آسمان دور سر مقداد و سلمان تو گشت

آ�?تاب از خاک راه قنبرت ا�?سر گر�?ت

نام نیکوی تو را بنْوشت با دست خدا

تا قلم روز ازل گلبوسه از د�?تر گر�?ت

آنچه «میثم» گ�?ت در وص�? تو حر�? او نبود

در�?ّ مضمون از تو از آغاز تا آخر گر�?ت

               حاج غلامرضا سازگار

                                با تشکر پایگاه اطلاع رسانی مدایح