پرینت 

صدای نم نم بارون، داره باز می ده بشارت
می گه بردارید دلا رو، تا با هم بریم بریم زیارت
غوغائیه تو مدینه، میاد عطر و بوی كوثر
گل بارونه آسمونا، فاطمه باز شده مادر
كوچه باغای بهشتی، لبریز حضور عشقه
می رسه فرشته ای كه،تا ابد صبور عشقه
ملائك به دست گرفتند، سر راش یاس و گلایل
گهوارش شده شبیه ،ضریح سبز توسل
اومده عقیله ی عشق، اومده قبله ی سادات
اومده حضرت زینب ، اومده عمه ی سادات


یوسف رحیمی